ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Deze site is door VALEO alleen voor informatiedoeleinden geopend. Er mag geen commercieel gebruik worden gemaakt van gegevens of delen van gegevens die op deze site worden weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO.
Samen vormen de presentatie en de inhoud van deze site een werk van intellectueel eigendom dat toebehoort aan VALEO en als zodanig wordt beschermd door de wetten die momenteel van kracht zijn. Geen enkele reproductie en / of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze site is toegelaten zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van VALEO.
De merknaam VALEO, het VALEO-logo en de gebruikte slogans zijn, tenzij anders vermeld, gedeponeerde handelsmerken. Elke reproductie, gebruik en / of wijziging aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO, kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.
Tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, videosequenties, met of zonder geluid, en andere documenten die op deze internetsite zijn geplaatst, zijn onderworpen aan industriële en / of intellectuele eigendomsrechten en zijn als zodanig eigendom van VALEO of van derden die VALEO beperkte toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken.
Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en / of transformatie, geheel of gedeeltelijk, evenals overdracht naar een andere site, verboden.
Deze items mogen worden gekopieerd voor privégebruik. Reproductie van deze items, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO, is ten strengste verboden, met uitzondering van deze uitgevoerd in overeenstemming met de behoeften van de pers.

 

Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1
5704 BS, Helmond
Pays-Bas

 

Webmaster 
Valeo Service SAS
70 rue Pleyel
SAINT-DENIS CEDEX
93285 
FRANCE
+33 (0)1 49 45 32 32

 

Hosting
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108
(206) 266-4064
e-mail: copyright@amazon.com

 

Credits
Design, Creation: YouAnd
Development: Adyax
Photos:
Fotolia / AdobeStock
Photothèque Valeo
 

 

Gegevensbescherming

Cookiebeleid

We waarderen uw interesse
Bevestig je e-mailadres