ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Filterdroger

Filterdroger

De filter/droger beschermt alle onderdelen van het aircocircuit. Hij bevindt zich aan dezelfde zijde als de uitgang van de condensor, in het hogedrukgedeelte van het circuit.

 

De filter/droger heeft verschillende taken:

  1. In het circuit aanwezig vocht en vuil opslaan (gedurende de levensduur van de filterdroger)
  2. Ervoor zorgen dat al het koudemiddel is gecondenseerd
  3. Variaties in het koudemiddelvolume compenseren
  4. De olieafvoer naar de compressor verzorgen 

Valeo adviseert de filterdroger elke drie jaar te vervangen.

Door het filter regelmatig te vervangen voorkomt u ernstige storingen aan het systeem en voortijdige vervanging van andere kostbare componenten van het airconditioningssysteem. De filter/droger moet worden vervangen als het circuit geopend is geweest.

Bijvoorbeeld: na een aanrijding waarbij de condensor is beschadigd, moet de filter/droger worden vervangen. Het droogelement kan anders niet meer voldoende vocht uit het circuit halen en raakt het verzadigd met vocht, wat schadelijk is voor bepaalde componenten in de koudekring. Om zijn taak te kunnen uitvoeren is de filter/droger vochtaantrekkend. Om beschadiging aan de nieuwe filter/droger te voorkomen, moeten deze basisregel worden nageleefd. Filter/drogers zijn verplicht voorzien van pluggen die bij een reparatie aan het systeem pas zo laat mogelijk moeten worden verwijderd. Pas vlak voor de montage van het onderdeel. Als de filter/droger niet wordt vervangen, gaat de werking van het aircocircuit achteruit en kunnen er storingen ontstaan (geblokkeerde expansieklep, vuil in het circuit, enz.).

Monteer de nieuwe filter/droger altijd pas op het laatste moment in het circuit, vlak voordat de vacuümprocedure wordt uitgevoerd.

Gerelateerde producten