country-iconicon-candidatesvg_icons_Valeoicon-closesvg_icons_Valeoicon-curve-arrowicon-distributoricon-documenticon-drivericon-filters-searchicon-gridicon-journalisticon-listsvg_icons_Valeosvg_icons_Valeosvg_icons_Valeoicon-othersvg_icons_Valeosvg_icons_Valeoicon-refreshicon-social-facebookicon-social-googleplusicon-social-instagramicon-social-linkedinicon-social-twittericon-social-youtubesvg_icons_Valeoicon-workshop

Expansiekleppen

De expansieklep heeft meerdere taken:

  • Hij regelt de drukdaling zodat het koudemiddel kan verdampen en koude kan worden geproduceerd
  • Hij regelt de doorstroomsnelheid van het koudemiddel in de verdamper
  • Hij regelt de temperatuur aan de uitgang van de verdamper (kookvertraging)

 
De expansieklep bevindt zich achter het reservoir met droger: het koudemiddel stroomt er in 100% vloeibare staat en na te zijn gefilterd doorheen. De expansieklep verlaagt de druk van het koudemiddel vóór de verdamper. Door de drukdaling daalt de temperatuur van het koudemiddel; het stroomt vervolgens de verdamper in. De expansieklep is altijd op de verdamper bevestigd.

Heeft u hulp nodig

U bent een