Expansiekleppen

De expansieklep heeft meerdere taken:

  • Hij regelt de drukdaling zodat het koudemiddel kan verdampen en koude kan worden geproduceerd
  • Hij regelt de doorstroomsnelheid van het koudemiddel in de verdamper
  • Hij regelt de temperatuur aan de uitgang van de verdamper (kookvertraging)

 
De expansieklep bevindt zich achter het reservoir met droger: het koudemiddel stroomt er in 100% vloeibare staat en na te zijn gefilterd doorheen. De expansieklep verlaagt de druk van het koudemiddel vóór de verdamper. Door de drukdaling daalt de temperatuur van het koudemiddel; het stroomt vervolgens de verdamper in. De expansieklep is altijd op de verdamper bevestigd.

Kies voor een voor u passende website nu uw profiel